Sunday 20 October 2019 - Dnes neordinujeme
O nás

MUDr. FOCKO Tibor

Vzdelanie
Absolvent kurzu: V.I.S.U.S. - Vienna International School of Ultra Sonography 3D/4D USG.
Kurz Laparoskopie a Endoskopie.
Špecializačná atestácia I.II. stupňa v odbore Gynekológia a pôrodníctvo.
Lekárska fakulta, Karlova Univerzita v Hradci Králové

Pracovné skúsenosti
lekár - Gynekologické centrum s.r.o. Humenné,
lekár - FNsP A.Raimana Prešov, II. Gynekologicko - pôrodnícka klinika.
Primár - Gynekologicko - pôrodnícke odd. Nemocnica A.Leňa Humenné a.s.
lekár - Gynekologicko - pôrodnícke odd. Nemocnica A.Leňa Humenné a.s.

Mgr. VAĽOVÁ Mária

Vzdelanie
Filozofická fakulta Prešovská Univerzita v Prešove
VOV Prešov - Diplomovaná sestra
Stredná zdravotnícka škola v Humennom
Odbor: detská sestra, Ukončené maturitnou skúškou

Pracovné skúsenosti
Gynekologické centrum s.r.o.
ambulantná sestra
Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
Novorodenecké odd. JIRS

Mgr. KLIČOVÁ Jana

Vzdelanie
Univerzita Komenského v Bratislave
Odbor: Ošetrovateľstvo
Prešovská univerzita v Prešove,
Fakulta zdravotníctva
Odbor: Pôrodná asistencia
Stredná zdravotnícka škola v Humennom
Odbor: všeobecná sestra, Ukončené maturitnou skúškou

Pracovné skúsenosti
Gynekologické centrum s.r.o.
Pôrodná asistentka t.č. MD
Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
Pôrodná asistentka