Thursday 20 September 2018 - Ordinujeme 7:00 - 15:00
Diagnostika a liečba gynekologických ochorení, sexuálne prenosných ochorení (STD) a myómov maternice
Zabezpečenie a sprostredkovanie predoperačnej, operačnej aj pooperačnej starostlivosti v spolupráci s nemocnicou a špecializovanými ambulanciami
Dispenzárna starostlivosť o onkologické pacientky
Konziliárne vyšetrenie