Wednesday 23 January 2019 - Ordinujeme 7,30 – 13,00 hod. 14,00 – 15.30 hod.
Diagnostika a liečba gynekologických ochorení, sexuálne prenosných ochorení (STD) a myómov maternice
Zabezpečenie a sprostredkovanie predoperačnej, operačnej aj pooperačnej starostlivosti v spolupráci s nemocnicou a špecializovanými ambulanciami
Dispenzárna starostlivosť o onkologické pacientky
Konziliárne vyšetrenie